includeHeader
includeFooter
ICT • SCI • PSU • AC • TH

Towards Innovative Generations

news & activities

ประกาศผลการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558


see more


ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาไอที

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาไอที ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558


see more


ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาไอที

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาไอที ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558


see more


ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ - รอบสุดท้าย

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ - รอบสุดท้าย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ภายใต้กรอบแนวคิด "เว็บไซต์ในยุคที่ 4"


see more


การแข่งขันแก้ปัญหาไอที

การแข่งขันแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558


see more


การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์

การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ภายใต้กรอบแนวคิด "เว็บไซต์ในยุคที่ 4"


see more


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ HTML5 Hybrid-Platform App. Dev.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ HTML5 Hybrid-Platform Application Development ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558


see more


โครงการอบรม เดือนมิถุนายน

ไอซีทีจัดบริการวิชาการ โครงการอบรมหลายหลักสูตร (เขียนโปรแกรม / ออกแบบ / เขียนเอกสารวิชาการ) เดือนมิถุนายน 2558


see more


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ Oracle Certification

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรจากการสอบวัดผลความรู้ Oracle Database 11g ทั้ง PL/SQL และ FUNDAMENTAL


see more


ขอแสดงความยินดีกับแอปพลิเคชันเกมใบ้คำ Hint Hint ได้รับรางวัลชมเชย NSC 2015 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มแอปพลิเคชันเกมใบ้คำ (Hint Hint) จากไอซีที ได้รับรางวัลชมเชยจากงาน NSC 2015 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ


see more


ภาพบรรยากาศไอซีทีให้สัมภาษณ์กับทางช่อง 3 และ Thai PBS

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจากไอซีทีกับทาง ช่อง 3 และ Thai PBS


see more


Oracle Certification

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากการสอบวัดผลความรู้ Oracle Database 11g


see more


ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ในวันวิทย์ภาคภูมิ (Pride of Science)

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาจากไอซีที ที่ได้รับรางวัลในงาน Pride of Science วิทย์ภาคภูมิ


see more


Young ICT Camp #5

เชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไอที สมัครเข้าร่วมโครงการ Young ICT Camp #5


see more


บรรยากาศงานแถลงข่าว Regional Research Expo 2558

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานแถลงข่าว Regional Research Expo 2558


see more


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ NSC 2015

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาไอซีทีทั้ง 5 กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)


see more


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวด ICT RU. LOGO CONTEST

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหัสนา หมัดอะดำ นักศึกษาไอซีทีชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายณัฐพล จิรวัฒน์อำไพ นักศึกษาไอซีทีชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบโลโก้หน่วยวิจัยของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


see more


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาไอซีที ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ PSU Tell Me More Contest

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติมณฑ์ ขุนหมวก นักศึกษาไอซีที ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ PSU Tell Me More Contest


see more


ภาพบรรยากาศโครงการจุดประกายนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพบรรยากาศโครงการจุดประกายนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จำนวน 120 คน เข้าร่วม


see more


ภาพบรรยากาศงานวันนักประดิษฐ์ 2558

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี


see more


บรรยากาศการมอบทุนรอบที่ 1 (NSC 2015)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาไอซีทีที่ได้รับทุนรอบที่ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2015)


see more


ภาพบรรยากาศกิจกรรม ICT English Day

วันที่ 22 มกราคม 2558 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม ICT English Day เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี


see more


โครงการสอบวัดผลความรู้ Oracle Database 11g

วันที่ 1 มีนาคม 2558 โครงการสอบวัดผลความรู้ Oracle Database 11g Fundamental และ PL/SQL Enterprise Developer


see more


ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาฯ Adaptive Games Design

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง Adaptive Games Design โดย Mr. Lester Gilbert | University of Southampton


see more


ภาพบรรยากาศโครงการ "ไอซีทีเพื่อเด็กไทย"

ภาพบรรยากาศโครงการ "ไอซีทีเพื่อเด็กไทย" วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคาร BSc. คณะวิทยาศาสตร์


see more


ภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานไอซีที

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานไอซีที ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


see more


โครงการไอซีทีเพื่อเด็กไทย วันเด็กแห่งชาติ 2558

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการไอซีทีเพื่อเด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558


see more


12
includeFooter
© ICT PSU | ict.sci.psu.ac.th Information and Communication Technology Programme
Faculty of Science, Prince of Songkla University