ภาพบรรยากาศคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พบสื่อมวลชน (Faculty of Science, Prince of Songkla University meets with media)


ภาพบรรยากาศคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พบสื่อมวลชน โดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) นำ 2 แอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัลจากงาน Inventions
Geneva, Switzerland ร่วมแสดงในงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดยภายในงานสื่อมวลชนให้ความสนใจ และร่วมพูดคุยสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
จากผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคาร BSc. คณะวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณสื่อมวลชน
NBT / ททบ 5 / hatyaiok / เดลินิวส์ / 93 NEWS / Gimyong / Manager /
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Science PSU, May 16, 2016, Information and Communication Technology Programme (ICT)
today introduced 2 innovative mobile applications which received 2 silver medals award
from the 44th International Exhibition of Inventions Geneva on 13th – 17th April 2016.
http://www.inventions-geneva.ch/en/

– The system for sleepwalking accident prevention using the remote sensor of wearable device
– A mobile audiometric test application (Hearing test)

Thanks to the press:
NBT / Royal Thai Army Radio and Television Channel 5 / hatyaiok / DailyNews / 93 NEWS / Gimyong / Manager /
Public Relationship of Faculty of Science and Prince of Songkla University.

⌈Share⌋

ICT